top of page

​NIEUWS  &  VOORLICHTING

Wat zijn de verschillen tussen hbo en wo?

Het onderwijs op het hbo wordt anders vormgegeven dan aan het wo. Het is goed om even stil te staan bij de verschillen tussen dit hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

De verschillen tussen hbo en wo in een notendop:

HBO (hoger beroepsonderwijs)  -  WO (wetenschappelijk onderwijs)

praktisch                                            -  theoretisch

beroepsgericht                                 -  wetenschappelijk onderzoek doen

projectmatig onderwijs                   -  veel zelfstudie

vaak les in kleinere klassen            -  les in grote collegezalen of werkgroepen

gemiddeld studietempo                 -  meer lesstof, hoger studietempo

Van praktisch naar theoretisch onderwijs

Als hbo’er ben je gewend om praktisch en beroepsgericht te werken en te denken. Aan het wo zul je veel te maken krijgen met onderzoek. Een universiteit heeft namelijk naast een onderwijstaak ook een onderzoekstaak. Deze taken zijn voor de universiteit even belangrijk. Je krijgt onderwijs waarin onderzoeksresultaten en het doen van onderzoek vaak naar voren komt.

Het kan een omschakeling zijn om van de praktische benadering over te stappen op de wetenschappelijke benadering. Ook de hoge mate van zelfstudie en het hogere studietempo kunnen even wennen zijn.

Weten hoe de loting werkt

De loting in het kort

Voor sommige opleidingen of opleidingsplaatsen komen meer aanmeldingen binnen dan het aantal beschikbare plaatsen. DUO voert dan een loting uit.

Toelating tot een lotingsopleiding

Je kunt op 3 manieren worden toegelaten tot een lotingsopleiding. 
- via centrale selectie 
- via decentrale selectie 
- door directe plaatsing 

Centrale selectie (loting)

Als er te veel aanmeldingen zijn voor een opleiding, komt er een opleidingsloting. Dit komt alleen voor bij universiteiten. 
Als er te veel aanmeldingen zijn voor een opleiding aan een bepaalde hogeschool of universiteit, dan spreken we van een instellingsloting. Dit komt zowel bij universiteiten als hogescholen voor. 

Decentrale selectie

Steeds vaker selecteren hogescholen en universiteiten zelf (een deel van de) studenten voor hun lotingsstudies. We spreken dan van decentrale selectie. De decentrale selectie is een onderdeel van de loting.

Directe plaatsing

Er zijn 5 lotingsklassen: A tot en met E. Als je in lotingsklasse A zit, plaatsen we je rechtstreeks bij de opleiding en onderwijsinstelling van je 1e voorkeur. Als je je op tijd hebt aangemeld en aan alle eisen hebt voldaan, zoals het opsturen van de juiste bewijsstukken, dan ben je zeker van een plaats.

Uitslag

DUO maakt op 19 juli de uitslag van de loting bekend. Je krijgt de uitslag alleen als je voldoet aan alle eisen en alle bewijsstukken binnen de inzendtermijn hebt ingestuurd. Als je ingeloot bent ontvang je een e-mail van Studielink. 
Ben je uitgeloot dan ontvang je per post uitslag van DUO. De uitslag is ook te zien in Studielink. Heb je uitstel gekregen voor het insturen van bewijsstukken? Dan krijg je de uitslag van de loting later. Je krijgt de uitslag alsnog binnen 2 weken nadat we de juiste bewijsstukken hebben ontvangen.

Hoe vaak meedoen?

Aan de centrale loting mag je per studie niet vaker dan 3 keer deelnemen. In één studiejaar mag je je voor één studie met een loting aanmelden. 
Als je na 1 juli je aanmelding intrekt, dan heb je een lotingskans verbruikt. Als je aan een decentrale selectie hebt deelgenomen, heb je ook een lotingskans verbruikt, ook als je je aanmelding voor 1 juli intrekt. 
Als je in een eerder studiejaar voor een opleiding bent ingeloot én ingeschreven, is het niet mogelijk om voor die opleiding nog eens aan de loting mee te doen. Dit geldt ook als je de opleiding aan een andere instelling wilt volgen of voor een andere studievorm kiest (voltijd/deeltijd/duaal).

Afschaffing loting

Vanaf het studiejaar 2017-2018 wordt de loting afgeschaft. Hogescholen en universiteiten gaan dan zelf studenten voor al hun lotingsstudies selecteren.

Studiekeuzecheck

Studie gekozen? Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.

Als je gaat studeren is het belangrijk dat je een opleiding kiest die bij je past. Nadat je de definitieve keuze hebt gemaakt meld je je aan op Studielink. Let op: Het is belangrijk dat je dit uiterlijk, dus het liefst voor, 1 mei 2014 doet. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor de Studiekeuzecheck.

 

Waarom moet ik mij uiterlijk 1 mei aanmelden?

Meld je je uiterlijk 1 mei aan, dan heb je het zogenaamde toelatingsrecht. Zoals het woord al zegt, heb je dan het recht om te worden toegelaten tot de studie. Bovendien heb je dan recht op de Studiekeuzecheck. Als je je pas na 1 mei voor het eerst hebt aangemeld voor een opleiding bij een hogeschool of universiteit , dan moet je verplicht een Studiekeuzecheck doen. Neem je aan de verplichte Studiekeuzecheck niet deel, dan word je niet toegelaten.

 

Wat is een Studiekeuzecheck?

Een Studiekeuzecheck is een activiteit waarmee wordt nagegaan of jij en de opleiding bij elkaar passen. De check leidt tot een individueel advies. Het advies is echter niet bindend. Uiteindelijk bepaal je zelf of je met de opleiding start.

 

Let op er zijn uitzonderingen…

Heb je je aangemeld voor een opleiding met aanvullende eisen of een fixusopleiding, dan is er geen sprake van recht op een Studiekeuzecheck. Let op! Er kan bij deze opleidingen ook een aanmelddatum gelden die voor 1 mei ligt. Raadpleeg daarom de webpagina van de desbetreffende opleiding.

 

Meer informatie

De inhoud van de Studiekeuzecheck verschilt per opleiding. Wil jij de laatste informatie over de inhoud van de Studiekeuzecheck? Kijk dan bij de toelatingseisen op de webpagina van de opleiding van jouw keuze.

Klik op 'tijdschema' en vindt u een overzicht van de activiteiten, inclusief data, die instellingen en studenten te wachten staan in het proces van aanmelding, loting en plaatsing 2014. Dit overzicht vindt u ook op www.duo.nl

Tijdschema

Als studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor hun studie, bij DUO, hebben ze recht op een studiecheck. Studenten die zich voor het eerst aanmelden hebben tot 1 september de tijd om hun studiekeuze te veranderen.

 

Voor meer informatie klik op dit document of ga naar  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-toelating

11 maart, is de site startstuderen.nl live gegaan. De nieuwe site is het centrale informatiepunt voor iedere student die wil gaan studeren in het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW en DUO hebben samen met verschillende scholieren- en studentenorganisaties en decanenverenigingen de site ontwikkeld, om zo precies aan de wensen van de studenten te kunnen voldoen.

Centraal informatiepunt: van profielkeuze tot afstuderen.

Op de site vinden aankomende studenten alles over een goede studiekeuze, geldzaken en huisvesting. Zo staat er bijvoorbeeld een checklist op de website, zodat scholieren en studenten precies weten welke stappen ze moeten nemen voordat ze gaan studeren in het hoger onderwijs. De website is een uitbreiding op de bestaande websites met informatie over studeren van middelbare scholen, hogescholen, universiteiten en andere organisaties. Het bijeenbrengen van studie-informatie moet leiden tot een betere studiekeuze en uiteindelijk tot een hoger studiesucces.

 

Nieuwsgierig naar de site? Neem een kijkje www.startstuderen.nl .

Studenten die vóór 1 mei aanmelden en een skypegesprek voeren krijgen een studie-advies. Dit advies is NIET bindend. Ze krijgen "welkom, je bent welkom bij ons" of "denk er even over na of je wel deze studie wil volgen".

Studenten die zich na 1 mei aanmelden krijgen een bindend advies, en kunnen worden afgewezen.

De volgende hogescholen  zullen skypegesprekken voeren:

HvA, HAN, HR en InHolland.

 

Van HR zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn die leerlingen opvangen en begeleiden. Hun gesprekken zullen van 8 tot en met 11 april plaatsen.SSC heeft 5 ruimtes beschikbaar gesteld. Daarbij een extra ruimte voor HR voor fysieke gesprekken.

Komende voorlichtingen

 

Maandag 26 maart, 19.00u
UoC - bestemd voor iedereen  


De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert een informatieavond over de opleidingen Bachelor recht, Master Recht en premaster Recht.

Plaats: UoC, S1-01.

Voertaal zal Nederlands zijn en de toegang is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de decaan prof. dr. Flora Goudappel via mail fdr@uoc.cw of telefonisch 744 2132.

Donderdag 5 april, 13.15u
ICUC - bestemd voor H4, V5, H5 en V6

Op 5 April om 13:15 komt ICUC informatie geven over hun aanbod van dagopleidingen en natuurlijk over de verschillende nieuwe major richtingen. In het verleden boodt ICUC slechts International Hospitality & Tourism Management als full time dag opleiding. Inmiddels hebben ze een algemene Bachelor In Business Administration (BBA) met diverse major richtingen:

·        Hospitality & Tourism

         management

·        General Management

·        Human Resource Management

·        International Business

·        Marketing

Kom luisteren naar de mogelijkheden!!!

Maandag, 24 april, 13.15u 

 

Voorlichting Hotel management school Maastricht - bestemd H3/H4/V4/V5 en bovenbouw
 

De Hotel Management School Maastricht is een gerenommeerd onderwijsinstituut dat wereldwijd bekendheid geniet. Tegenwoordig studeren ongeveer 1.100 studenten aan de instituut.

Ze komen informatie geven over studeren in Nederland, in Maastricht en aan hun instituut.

Bezoek de website van de school voor meer informatie: https://www.hotelschoolmaastricht.nl/home

bottom of page